Under denne emneknaggen kan du førebels lesa to artiklar. Ein om den gamle kommuniststaten Albania. Den andre handlar om ein lokal gründer frå Snikkarøyro på Snilstveitøyo, John Farteinson, eller John Valentinsen som han skreiv seg for.  Han slo seg opp som skipsreiar i Haugesund på siste halvdelen av 1800-talet.