3. apr, 2014

Mathilde

Blogg heiter det på fint. Eigentleg er vel opphavet til ordet ein logg - på web - med andre ord ein weblogg. Logg, eller kanskje heller ein journal, er noko sjøfolk har vore vane med tilbake til seglskutetida. Skipsjournalen var ein slik logg som skipperen hadde ansvaret for å føra.   

Eg trur ikkje Bertel Helland tenkte seg at journalen hans for reisene med jakta "Mathilde" nokon gong skulle verta publisert på verdsveven, men her er eit lite utdrag frå etableringa av journalen i 1863, reisa frå Bergen til Husnes, og innlastinga av 528 sildetønner frå pakkhuset på Undarheimsvågen. Desse sildetønnene som faren, Johannes Helland, stod som eksportør for, skulle i utgangspunktet seljast for best mogeleg pris i austersjøområdet. Dette vert dermed Bertel Helland sin første blogg:

 

Journal for Skibet ”Mathilde” ført af Capitain Bertel J. G. Helland

Denne Protocol, som indeholder 109 – et Hundrede og ni – gjennomdragne og forseglede Blade, autoriseres til Skibsjournal for Jagten ”Mathilde” og føres overenstemmende med Lov om Søfarten av 4.de Marts 1860 § 19.                 Bergens Indgående Told Contoir, 27 Marts 1863

Journal holden om bord i Jagten ”Mathilde” paa Reise fra Bergen til Kvindherred

Fredag 27de Marts 1863

blev Jagten Mathilde optaget i Bergens Assurance Forening, og af Taxtasjonsmanden ansat i Klasse A2 for 2400 Spd. Vinden i dag variabel med Snebyger. Beliggende paa Rheden udenfor Bergens Toldbod godt fortøiet. Kl 8 Aften Lens Skib.

Mandag 30de

….Styrede efter Ledens Beskaffenhed, hjem Nuen og Løkhammersundet. Kl 4 tørnede på Hjemstedet, nemlig Onnereimsvaagen. Fortøiede Fartøiet forsvarlig for 2de Anker med Kjetting paa Tamp, og Taug i Land, derpaa fik Mandskabet Hjemlov, indtil efter Paaskehelgen da indladningen med vaarsild er Bestemt til Østersjøen.

Journal holden om bord i Jagt Mathilde under Indladning i Onneremsvaagen med Vaarsild for Johannes G. Hellands Regning

1863 April Onsdag 8.

Vinden S.Østlig. Kl 8 kom Mandskabet om bord, forhalede Skibet under Ballastbrygen og Lossede henne hvorefter forhalede til Pakhuset, fortøiede med Styrbord Anker og kjeting på Tamp. For samt B B Anker agter med fremre kjætting paa Tamp samt  for og agter i Land ogsaa  Jage Traasser agter, og i denne stilling antog vi det forsvarlig at lade fartøiet forbliver liggende under indladning. Lens Skib. Gud med os.

Torsdag 9 April

I Arbeid med Indlading af Sild samt indladede 61 Tønder, Weir: Stiv kuling af S.O. Luft. Kl 8 Aften Lens med Pumpen

Fredag 10

Do Weir med Regnbyger. Indladede 109 Tdr. Sild

Løvardag 11

Klar luft med frisk OSO Wind. Indladede 88 Tdr Sild. Lens med Pumpen.

Søndag 12

Do Luft med Stille. Dagen holdes hellig.

Mandag 13

Klar Luft med variabel østlig Wind. Bestmanden eftersaa og arbeidede med Riggens Istandsættelse. Indladede 48 Tønder Sild. Kl 8 Aften. Lens med Pumpen. Gud med os.

Tirsdag 14

Do Luft. Frisk aftagende wind af S.O. Do Arbeide. Indladede 50 Tønder Sild. Lens med Pumpen

Onsdag 15

Var Morgenen Storm af SO med sterk Regn. Senere paa Dagen let skyet med Godt Weir, fik ind Fuld Ladning Sild til sammen 520 Tønder. 8 Aften Pumpede lens Skib. Gud være med os.

Torsdag 16 April 1863

Arbeidede med Riggen. Kl 8 Aften Lens med Pumpen.

Fredag 17de

Sterk S.Østlig skyet Luft. Mandskabet i arbeide med deverse Skibsarbeide, fylte 2 Fader Vand. 8 Aften Lens med Pumpen

Løverdag 18

Tog ind 8 Tønder Sild til Dekslast altsaa 528 Tønder, satte Baaden ind i sin Plads, bragte Proviant om bord og fik Skibet Seilklar til Mandag Morgen. Lens med Pumpen. Gud med os.

Søndag 19de

Stiv Kuling af Syd med skyet Luft Dagen holdes hellig. Gud med os.

Mandag 20de

Winden Sydvestlig. Kl 7 om Morgenen satte alle Mand i Arbeid med at hale ind Landtauet, hale ind SB Anker og gjorde Seilene klar. Kl 11 FM tog Afsked med Familien heisede Seil, Lættede BB Anker og seilede ud Waagen for Stagseil Stagfok og Storseil passerer Bordvik og styrede Bidevind ud efter Bømmelfjorden.