Torpedobåten "Stegg" som låg ved kai på Herøyo då tyske sjøstridskrefter gjekk til åtak natt til 20. april 1940. "Stegg" gjekk nøytralitetsvakt langs kysten før krigsutbrotet, og fartøyet vart stasjonert i Herøysund. "Stegg" hadde eit mannskap på 33, og alle kom seg i land før fartøyet gjekk ned like ved kaien. Okkupasjonsmakta henta vraket i 1942, og torpedobåten vart hoggen i 1949.

Torpedobåten "Sæl", her ved kai i Bergen saman med to andre i Storm-klassen. "Sæl" vart stasjonert i Uskedal, og då dei tyske marinefartøya kom inn fjorden 18. april 1940, vart "Sæl" sendt ut for å møta dei. Men "Sæl" var sjanselaus, og fartøyet vart køyrd på land på Ånuglo etter fleire tyske treff. Mannskapet berga seg i land på øya.

Vorpostenboot "Ratte" var den første som opna eld mot "Stegg". Men mannskapet på "Stegg" fekk inn eit treff på "Ratte" som vart liggjande med sterk slagside ved Trones. "Ratte" var eigentleg ein norsk kvalbåt som i 1939 vart leigd ut til marinen som vaktbåt. Under den tyske invasjonen tok tyskarane hand om den norske vaktbåten og gjorde den til ein del av Die Deutsche Kriegsmarine. Etter krigen vart fartøyet brukt som fiskebåten "Veslegut" like til 1968. I dag har verneinteresser i Gullesfjord i Kvæfjord i Troms hand om fartøyet.

Fleire bygningar både på Herøyo og på fastlandssida fekk hard medfart under åtaket på "Stegg". Verst gjekk det naturlegvis ut over sjøhuset på øya sidan "Stegg" låg til kai der.

Raudstein i 1954. Like fram til 1974 gjekk hovudvegen som då heitte riksveg 13, mellom løa og bustadhuset på garden.

I framkant ser vi småbruket Øyjordo eller Øyro i 1954. Peder Torkelsen hadde sett opp to drivhus og hadde i tillegg mykje grønsaker på friland. Det vart seinare sett opp nytt bustadhus og bygd ny løe i Øyro.

Vikjo var den siste husmannsplassen under Helvik, men i 1901 kjøpte Anders Johnsson Helvik og kona, Elisabeth Jensdotter Boland, småbruket.

Utsyn over delar av Bringedalsbygda i 1966. I framkant ser vi innmarka og løa på Herøyo. Elles legg vi merke til Berget som eit rimeleg stort bruk på andre sida av sundet. Men den nye tida har starta, og ei rekkje nye bustadhus er reist dei siste åra.

Også i Helvik har nybygginga starta i 1966.

Fiskebåten MS "Kru" var eit kjent fartøy i hamneområdet på 1950-talet. Arnold Pedersen var skipper i mange år på fartøyet som både vart brukt på Islandsfisket og som fraktefartøy. Ofte var det mannskap frå bygda med på turane.

Dei to småbruka på Berge, Indra Lio bnr. 4 og Ytra Lio bnr. 5, ligg inneklemde mellom fjellet og fjorden på grensa mot Steinsletto i Uskedal.

Ljosmyr, småbruket som fekk vesentleg meir areal etter at Georg Sætre kjøpte bnr. 12 under Tveit, der Svein Sætre har nydyrka mykje i tillegg til jorda som tidlegare var brukt til frukt- og bærdyrking.

Kanskje Bringedalsbygda skule og Herøysund Idrettsplass må reknast som "sentrum" i bygda etter at postkontor, daglegvarehandel og rutebåtsamband som tidlegare var samlingsplassar, er borte?

Den midtre delen av Bringedalsbygda med Krofjøro i framkant. Mykje av den nyaste bustadbygginga har vore vest for Stuhaug og i Huldrehaugen.

Dei vestlege delane av Helvik med Haugaklubben.

Hovudbruket på Raudstein med den tidlegare husmannsplassen Øspeli lengst nord.

Ein stor del av dei tidlegare husmannsplassane under Raudstein: Løvik, Bergendal, Grønevik og Stølen er i dag vorte eit stort bustadfelt. Til og med på den vesle husmannsplassen Siriplasset, eller Jensaplassen, er det kome eit nybygg. Berre Løvik lengst til venstre i biletet framstår som eit småbruk der ikkje noko areal er gått med til byggjeland.