Medlemer i skyttarlaget på trening midt på 1950-talet. Standplassane var på det som i dag er beitemark hos Pål Helge Haugse, medan 100 m-grava låg i utmarka i Perahaugen, og 300 m-grava i utmarka hos Tonje Smith. Skyttarane er Reidar Bringedal (kneståande) og Harald Bringedal (liggjande). Tilskodaren er Erling Nordvik.

Dei to skyttargravene som skyttarlaget fekk opparbeidde rett etter krigen.

"Gamleforeiningen" på 1920-talet. Sitjande frå venstre: Marie Hauso, Susanna Bringedal, Anna Onarheim Klette, Britha Torkelsen, Bol Tveit. Ståande bak: Gusta Tveit Berge, Sofie Storaas, Elisabeth Helvik, Johanna Trokelsen, Anna Nerhus Klette, Martha Karlsen, Martha Berge.

Framsida av ungdomslaget sitt lagsblad, Gjallarhorn, frå desember 1941.

Bringedalsbygda songkor frå 1920-talet. Dirigent var Nils Raudstein.

Ungdomslaget på tur til Ånuglo 18. mai 1941. Frå venstre: Alfred Helvik, Ernst Helvik, Kåre Hjelmeland, Finn Bie, Randi Helvik, Arne Haugse, Jakob Helvik, Gunnar Skogtun, Øyvind Moss, Peder Bringedal, Johanna Haugse, Jakob Haugse, Jon Vidar Helvik, Sigfred Torkelsen, Fridtjof Hjelmeland, Magnhild Enes, Lisken Olsen og Georg Sætre Foto: Biletsamlinga

Speidargutar heime hos Elin Nielsen. Den andre leiaren bak til høgre er Borgny Skår. Framme frå venstre: Svein Arild Eikeland, Frode Aakre, Haakon Markhus. Andre rekkje: Fritz Ludvigsen, Gisle Borge Olsen, Jan Erik Nielsen, Tor Eiane.

Speidarskøyta ved kai i Herøysund. Ei gruppe gjer seg klare
til tur. Bjarne Austheim i styrehuset, og på dekk kjenner vi att Astrid Haugse, Vigdis Skogtun, Trude Skogtun, Jorunn Hivand og Bjørn Røssland.