Slik ser ein Bergsfjella om ein går oppover den gamle sjøvegen på bnr. 4 i Bringedal. Namna på kartet viser kor langt frå Ørnnipen turboka ligg.

Beinrestane ved Bølehidlarane viser tydeleg at her held reven til.

Grava på 300 m ligg i det som tidlegare var beitemark for bnr. 4 i Bringedal. Den dukka opp i granskogen ved tømmerhogsten for få år sidan.

Det vert ei utfordring å ta ut den planta granskogen i Seljejuv. Turstien mot Brakhaug går like i overkant av dette juvet som ligg på bnr.1 i Bringedal.

Dei to bruka på Tveit. Pål Helge Haugse sitt bruk til venstre, og John Skogtun sitt bruk til høgre.

Som namnet fortel, er Klovsteinen klovna i to. Den ligg ved enden av skogsvegen på vestsida av Tveitelvo ovanfor Bjørnshaug. Då skyttarlaget starta dei første øvingane, hadde dei blinkar ved Klovsteinen.

Mange turgåarar nyttar brua over Kuhaugvad i Tveitelvo.

Krohaug, Bruland, bustadfelta i Huldrehaugen og Stuhaug-feltet har alle Tveit-garden som utgangspunkt. Stuhaug-feltet ligg heller langt frå Stuhaug som er haugen sør for Bringedalsbygda skule. Gjertamyro som Gjert Helvik kjøpte ein del av hos Thor Olson Bringedal, låg delvis på Bringedal og delvis på Tveit. I dag ligg idrettsplassen på Gjertamyro. Storemyr er ein del av Helvik.

Djupevikjo og Djupeviksneset er også ein del av Tveit. Mykje av Djupevikjo er fylt ut med stein, men Djupeviksneset viser enno godt. I huset nærast neset bygde Anton og Gudrunn Røssland bustad med fiskematforretning i kjellaren etter at dei saman med fleire av Anton sine brør hadde starta opp med fiskematproduksjon i i Andrea Bringedal sitt bakeri på Hamnaneset i 1944. Fiskematproduksjonen vart avslutta i 1987.

Den vestlegaste delen av småbruka i Helvik. Fleire av desse bruka var husmannsplassar under eitt av dei to hovudbruka midt på 1800-talet, og nokre var felleseige for dei to bruka. Trones eller Trondenes. Trond er eit gammalt ord for galte, og denne avrunda fjellryggen kan minna om ryggen på ein gris. I Helvik er namnet blitt til Trones medan liknande fjellformasjon ved Valen, heiter Galten.

Urastovo ved fv. 48 like nord for det gamle bosbrenningsanlegget var eit kjennemerke tidlegare. Her har vore både lagerplass og leikeplass.

Setrahaug, ein gammal mjølkeplass i Helvik. Setrahaug ligg ved turstien like før Russåsen på vegen mot Storhaug.

Gamlesvingen, vegkrysset der Helvikbrekko møtte det som ein gong var riksveg 13. var også ein kjent stad i bygda før riksvegen vart lagt om i 1962. Fotografiet er frå 1938, og midt i biletet ser vi den nye mot Uskedal som då var under arbeid.

Vikjo.

Alvokskodaren, utsiktspunkt på den Postvegen over Løvikjo.

Grønevik eller Aksnes i 1966 før den store bustadbygginga i dette området starta.

Fylkesveg 48 forbi Raudsteinskleivane. Postvegen som passerte like under Kolasletto, er markert med raudt.